Vores maskinstation

Vi driver i dag et landbrug på i alt ca. 1200 ha, fordelt på kornprodukter, majs, raps og græs.

Vores jord ligger Nøvling og i Kongerslev.

Her drives gården Sønderheden og Kongstedlund Gods. Et familiebrug hvor hele familien er beskæftiget.

Arne og Sanny startede i Nøvling i 1968

Her startede de med maskinstationsarbejde, jordbrug, malkekøer og grise. Herefter gik det slag i slag.

Hurtigt fandt Arne ud af, at det var jorden og køerne, der havde hans interesse. I 1993 købte vi Kongstedlund Gods ved Kongerslev.

I dag består bedriften af maskinstation, markbrug og en Charolais besætning.

​Vi udfører af arbejde:​

 • Pløjning
 • Harvning
 • Tromle
 • Såning
 • Selvkørende finsnitter
 • Gummiged
 • Rendegraver
 • Mejetærskning
 • ​​Minibig
 • Bigballer
 • Rundballer
 • Silo Wrap af rundballer
 • Skårlægning af raps
 • Sprøjtning
 • Gødskning
 • Snerydning med traktor og gummiged
 • Såning rettes til Såning af korn og majs
 • Radrensning af majs
 • Nedfældning af fl. ammoniak
 • Spredning af gylle op til 30 mtr. bom
 • Sortjordsnedfælder
 • Flytning af gylle med gylletrailer
 • Spredning af kalk
 • Spredning af staldgødning​

FIRMA

H. J.  Thomsen ApS

CVR: 25208951

ADRESSE

​Nøvlingvej 195, Nøvling

9260 Gistrup

KONTAKT

Telefon: 98 31 45 59

E-mail: kontor@hjthomsen.dk